Monthly Archives: Sierpień 2016

Zabytki Stargardu Szczecińskiego

Stargard Szczeciński to piękne miasto położone w województwie zachodniopomorskim. Przebywając w jego pobliżu warto wpaść na chwilę, aby zobaczyć liczne stargardzkie zabytki. Jednym z nich jest Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Została ona zbudowana w latach 1889-1890 w stylu neogotyckim. Jest ona w rękach kościoła prawosławnego. Kościół nosi cechy architektury bizantyjskiej. Ponadto w Stargardzie Szczecińskim warto zobaczyć Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Świata. Tą gotycką świątynie ufundowano z końcem XIII wieku. Kościół ten jest najwyżej sklepionym w Polsce. Jego fasadę główną stanowi fryz, gdzie znaleźć możemy sceny z życia Adama i Ewy. Kolejnym zabytkiem godnym naszej uwagi jest Kościół świętego Jana. Pochodzi on z pierwszej połowy XV wieku i jest wizytówką miasta. W Stargardzie Szczecińskim znajdują się mury miejskie z basztami, bramami i przedbramiem. W czasach obecnych możemy podziwiać tylko około kilometra umocnień. W mieście tym znajduje się też zabytkowy Ratusz. Jest on jednym z najpiękniejszych zabytków na całym pomorzu. Jego historia rozpoczyna się w połowie XIII wieku. Obecnie jest to jednopiętrowa, otynkowana budowla z efektownymi szczytami, które są ozdobione maswerkami sieciowymi.

Zabytki Darłowa

Darłowo to malownicze miasto położone w województwie zachodniopomorskim. Oprócz walorów przyrodniczych możemy podziwiać tu niezwykłe zabytki. Jednym z nich jest Kaplica świętej Gertrudy. Znajduje się ona na darłowskim cmentarzu i jest wzorowana na Kaplicy Grobu Pańskiego. Jest to niezwykle unikatowy dwunastoboczny budynek utrzymany w stylu skandynawskiego gotyku. Świątynia pochodzi z XV wieku. Ponadto w Darłowie znajduje się Kościół Mariacki. Opiekują się nim ojcowie franciszkanie. Początki dziejów tejże świątyni sięgają aż 1321 roku. Kościół posiada sklepienia gwiaździste i krzyżowo-żebrowe. Co więcej, warto zwrócić uwagę na bogato rzeźbione rokokowe ambony oraz mosiężny żyrandol. Kościół Mariacki jest niezwykły jednak najważniejszym zabytkiem, a jednocześnie wizytówką Darłowa jest Zamek Książąt Pomorskich. Budowa tej twierdzy rozpoczęła się w 1352 roku z inicjatywy księcia Bogusława V. W budynku na przestrzeni wieków mieściła się rezydencja książąt zachodniopomorskich, szpital oraz więzienie. Od 1930 roku w zamku mieści się muzeum. Można w nim podziwiać kaplicę, loch więzienne, zabytkowe meble oraz stare portrety. Muzeum słynne jest ze swojej kolekcji sztuki orientalnej oraz ekspozycji morskiej.

Zabytki Legnicy

Legnica to przepiękne miasto znajdujące się w centralnej części województwa dolnośląskiego. Znajduje się w nim masa przeróżnych zabytków. Z pewnością jednym z najważniejszych jest Katedra św. Piotra i Pawła. Została ona wzniesiona w latach 1333-1380. Na przestrzeni wieków była ona kilka razy przebudowywana i rozbudowywana. W katedrze uwagę przykuwa portal północny przedstawiający pokłon Trzech Króli, jednak jej najcenniejszym elementem wyposażenia jest piętnastowieczny pentaptyk oraz renesansowa chrzcielnica i ambona. Kolejnym interesującym legnickim zabytkiem jest Kościół Najświętszej Marii Panny. Obecna budowla była budowana w latach 1362-1386. Od 1524 roku kościół należy do protestantów. Na całość budowli składa się wiele przekształceń i modernizacji. Kościół posiada trzy nawy oraz dwie wieże. Jest miejscem, w którym organizowane są koncerty. W Legnicy warto również zobaczyć Kościół świętego Jana Chrzciciela. Wzniesiony w latach 1714-1727 był częścią zabudowy kolegium jezuickiego. Obecnie opiekują się nim franciszkanie. W Legnicy znajduje się też przepiękny zamek, który jest jedną z najstarszych warowni w Polsce. Obecnie na legnickim zamku możemy znaleźć jedynie instytucje oświatowe.

Zabytki Konina

Konin to przepiękne miasteczko położone w województwie wielkopolskim. Posiada ono masę atrakcji turystycznych oraz liczne zabytki. Miasto to posiada bogatą historię, choć kojarzone jest głównie z wydobywaniem węgla brunatnego. W Koninie warto zobaczyć Kościół świętego Bartłomieja. Wyposażenie tej świątyni ma w sobie cechy zarówno gotyckie, jak i barokowe. W kościele zachowały się niezwykłe gwiaździste i siatkowe sklepienia oraz polichromia wykonana przez Eligiusza Niewiadomskiego- zabójcę prezydenta Gabriela Narutowicza. W Koninie znajduje się też zabytkowy słup drogowy. Jest to najstarszy polski znak drogowy pochodzący z 1151 roku, który oznaczał połowę drogi z Kruszwicy do Kalisza. Jest on wykonany z piaskowca i utrzymany z w romańskim stylu. W Koninie możemy podziwiać też przepiękną zabytkową Synagogę. Żydzi mieli ogromny wpływ na rozwój tego miasta. Synagoga jest pamiątką po ich obecności i działalności. Ponadto w mieście tym znajduje się zespół klasztorny reformatów, który wybudowano w pierwszej połowie XVIII wieku. Jego serce stanowi kościół świętej Magdaleny utrzymany w stylu barokowym. Obecnie kompleks zarządzany jest przez ojców franciszkanów. Konic jest więc cudownym miastem pod względem turystyki. Z pewnością odwiedzenie go jest dobrym pomysłem.

Zabytki Kalisza

Kalisz to miasto położone w południowo- wschodniej części województwa wielkopolskiego. Jest ono atrakcyjne pod wieloma względami. Z pewnością wart wybrać się tu, aby zobaczyć kilka niezwykłych zabytków. Jednym z nich jest Katedra świętego Mikołaja Biskupa. Jej wnętrze ufundował niejaki Bolesław Pobożny. Utrzymane jest ono w stylu gotycko-barokowym. W kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia znajduje się zachowana polichromia Włodzimierza Tetmajera. Kolejnym zabytkiem Kalisza, który godny jest uwagi turystów to Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Powstała ona w połowie XIV wieku i reprezentowała styl gotycki. Kiedy jednak w XVIII wieku zawaliła się, odbudowano ją w duchu późnobarokowym. Kolegiata ta jest miejscem pielgrzymkowym znanym jako sanktuarium świętego Józefa. W kaplicy o takiej samej nazwie znajduje się obraz Świętej Rodziny. Warto zwrócić uwagę na zdobienia ołtarzy bocznych i na polichromię umieszczoną na kopule kaplicy. W Kaliszu warto również zobaczyć Kościół świętych Wojciecha i Stanisława Biskupa, który powszechnie nazywany jest Kościołem Garnizonowym. Był on kiedyś częścią zespołu klasztornego jezuitów. Fundatorem świątyni był natomiast arcybiskup Stanisław Karnkowski.

Zabytki Kożuchowa

Kożuchów to niezwykle piękne i malownicze miasteczko położone w województwie lubuskim. Posiada ono ciekawą historię i kilka zabytków godnych uwagi. Jednym z nich jest Kościół Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. Jego dzieje sięgają aż XIII wieku. Wtedy to w miejscu, w którym teraz stoi, znajdowała się mała jednonawowa budowla z kamienia. W XV wieku strawił ją pożar, po którym rozbudowano ją. Po kolejnym pożarze miała miejsce kolejna przebudowa na jeszcze większą skalę. Dziś budynek jest mieszanką przeróżnych stylów. Posiada on elementy gotyckie, barokowe oraz renesansowe. Do najważniejszych elementów kościoła należy ambona, ołtarz główny, "Pieta" oraz organy. W Kożuchowie znajduje się też przepiękny Ratusz. Na przestrzeni wieków był on niejednokrotnie odbudowywany i przebudowywany. Jest on więc żywym świadkiem historii. Obecny jego wygląd to efekt powojennej odbudowy. Przepięknym zabytkiem Kożuchowa jest zamek z XIV wieku. On również wielokrotnie był rozbudowywany i przebudowywany. Dawniej mieścił się tam m. in. klasztor Karmelitów, zbrojownia oraz siedziba ewangelików. Obecnie w kożuchowskim zamku znajduje się Kożuchowskie Centrum Kultury "Zamek". Kożuchów jest ciekawą miejscowością, warto tu przyjechać.

Zabytki Łomży

Łomża to piękne miasto znajdujące się w województwie podlaski. Warto ją odwiedzić między innymi ze względu na kilka interesujących zabytków, które się tam znajdują. W Łomży możemy podziwiać Katedrę św. Michała Archanioła. Wzniesiono ją na początku XVI wieku z fundacji ostatnich mazowieckich książąt. Posiada ona ozdobne gwiaździsto- sieciowe sklepienia, które znajdują się w nawie głównej. W południowej kaplicy natomiast podziwiać możemy sklepienie kryształowe oraz przyciągający pielgrzymów ołtarz z obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości. W Łomży znajduje się również Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który pierwotnie był prawosławną cerkwią Św. Trójcy. Wzniesiony został w 1873 roku, a w 1918 roku przejęli go katolicy. Świątynia reprezentuje styl eklektyczny. Posiada trzy nawy oraz dwie ośmiokątne wieże. Łomża to również zabytkowy zespół cmentarny składający się z trzech części (rzymskokatolicka, ewangelicko- augsburska, prawosławna). Jest ona dowodem na to, jak bardzo zróżnicowani pod względem wyznawanej wiary byli i są mieszkańcy Łomży. Ciekawym zabytkiem tej miejscowości jest również zespół klasztorny kapucynów. Wzniesiono go w latach 1770-1772 z fundacji kanonika Michała Trzaski. Jest to bardzo piękny i niezwykły budynek.

Zabytki Agustowa

Augustów leżący w województwie podlaskim to niezwykle piękne miasto. Znajduje się w nim kilka zabytków godnych uwagi. Pierwszym i najważniejszym z nich jest Kanał Augustowski. Jest on wizytówką tego miasta, a nawet regionu oraz główną jego atrakcją turystyczną. Kanał Augustowski ma długość 102 kilometrów i łączy dorzecze Wisły z dorzeczem Niemna. Na terytorium Polski znajduje się tylko część kanału (80 km). Budowano go w latach 1824- 1839. Kolejnym zabytkiem Augustowa jest Budynek Zarządu Portu, który stoi przed mostem na Kanale Augustowskim. Został on wybudowany w latach 1825- 1826. Obecnie znajduje się w nim Dział Historii Kanału Augustowskiego Muzeum Ziemi Augustowskiej. W tej niezwykłej miejscowości podziwiać możemy też zabytkowy Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa powstały na początku XX wieku. Kościół został zaprojektowany przez niejakiego Adama Piotrowskiego z inicjatywy księdza Wincentego Nowickiego. Budowla posiada trzy nawy, białe otynkowanie oraz charakterystyczną rozetę i romański portal. Godnym naszej uwagi jest też budynek starej poczty, w której obecnie mieści się szkoła muzyczna. Augustów jest cudownym miastem z przepięknymi zabytkami i cudowną atmosferą. Z pewnością warto do niego przyjechać.

Zabytki Olsztyna

Olsztyn to miasto w którym znajduje się ogrom zabytków. Z pewnością jest to dobry powód, aby odwiedzić to miejsce. Znajdziemy tu Katedrę świętego Jakuba pochodzącą z połowy XIV wieku i będącą jednym z najcenniejszych zabytków Olsztyna. Budowla posiada trzy nawy oraz niezwykły gotycki szczyt. Przylega do niej 60-metrowa wieża. Budynek niejednokrotnie był przebudowywany. Kolejnym interesującym zabytkiem jest Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku. Jest on wybudowany w stylu neogotyckim. Plan tej budowli przygotował niejaki Fritz Heitmann- znany architekt. W Olsztynie możemy też podziwiać kościół świętego Wawrzyńca, który był filialną świątynią parafii świętego Jakuba. Przez lata służył on duszpasterstwu trędowatych. W tym niezwykłym mieście godnym naszej uwagi z pewnością jest tak zwany Pałac Archiprezbitera wzniesiony w stylu neobarokowym przez Muntera z Kalnika. Dawno temu pełnił on funkcję siedzib dziekana, obecnie jest to siedziba arcybiskupa seniora archidiecezji warmińskiej. W Olsztynie znajduje się również zabytkowy Stary Ratusz, który wzniesiono zaraz po tym jak Olsztyn otrzymał prawa miejskie oraz przepiękny zamek krzyżacki. Olsztyn jest miastem chętnie odwiedzanym przez turystów.

Zabytki Lidzbarka Warmińskiego

W Lidzbarku Warmińskim znajduje się wiele atrakcji turystycznych, które z pewnością zachwycą nawet najbardziej wymagających turystów. Jedną z nich są liczne zabytki miasta. W Lidzbarku Warmińskim znajduje się Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Została ona wzniesiona w latach 1821-1823 z fundacji Fryderyka Wilhelma III- króla Prus. W budowie tejże cerkwi zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań. Posiada ona trzy nawy, empory, dwie wieże oraz szachulcową konstrukcję. Ponadto w Lidzbarku Warmińskim możemy podziwiać Kościół świętego Piotra i Pawła. Wzniesiono go na przełomie XIV i XV wieku. Jest on niezwykle malowniczo usytuowany i przyciąga do siebie masę turystów z całego kraju. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest 66-metrowa wieża bogato ozdobiona blendami i galeryjką. W Lidzbarku zobaczymy też obwarowania pochodzące z połowy XIV wieku. Najgrubsze mury znajdują się po stronie północnej. Z pozostałych stron są cieńsze, gdyż naturalną przeszkodę stanowiła tam rzeka Łyna. W Lidzbarku Warmińskim położony jest też Zamek biskupów warmińskich, który jest niezwykłą historyczną budowlą zachwycającą oczy mieszkańców i turystów. Lidzbark Warmińskie jest więc bardzo atrakcyjny pod względem turystyki. Warto odwiedzić to miejsce.

Turystyczne Kozienice

Kozienice to małe miasteczko położone w południowej części województwa mazowieckiego. W drugiej połowie XVI wieku były one miastem królewskim. Kozienice to miejscowość bardzo dobrze rozwinięta turystycznie. Posiada ona wiele atrakcji, które przyciągają rzesze turystów nie tylko z okolic, ale i z całej Polski. W Kozienicach możemy znaleźć zespół pałacowo-parkowy, gdzie znajduje się Muzeum Regionalne, pomnik upamiętniający narodziny Zygmunta Starego, pomnik partyzantów Batalionów Chłopskich oraz pozostałości grobowca rodziny Dehnów. Ponadto w mieście tym znajduje się Hamernia pamiętająca jeszcze czasy stanisławowskie. Kozienice leżą na terenie Puszczy Kozienickiej w której znajdują się liczne rezerwaty przyrody. Dla lubiących aktywny wypoczynek Kozienice oferują krytą pływalnię, lodowisko, skate park, halę sportową, stadion oraz stadninę koni. Latem można wypocząć nad kozienickim jeziorem, koło którego znajduje się muszla koncertowa. Kozienice to również liczne zabytki, do których należą m. in: Kościół pw. Świętego Krzyża, zespół pałacowy, cmentarz żydowski, cmentarz parafialny, kramy, willa, dworek, kaplica oraz pamiątkowa kolumna. Kozienice to niesamowite miejsce, w sam raz na wakacje.

Trójmiasto

Jak każdy wie Gdańsk, Gdynia i Sopot tworzą Trójmiasto. Jest to miejsce niezwykle rozwinięte turystycznie zarówno ze względu na bliską odległość od morza, jak i przeróżne inne atrakcje. To Trójmiasta warto przyjechać z wielu powodów. Gdańsk to ponad tysiącletnie miasto, które jest żywym świadkiem historii. Znajduje się w nim ogrom zabytków. Warto zobaczyć tu m. in: Stare Miasto, wnętrze Domu Uphagena, Dwór Artusa, Ratusz Staromiejski, Drogę Królewską, Bramę Wyżynną, Przedbramię z Katownią oraz Zieloną Bramę. Gdańsk to również wiele muzeów takich jak: Muzeum Narodowe, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Centralne Muzeum Morskie oraz Muzeum Archeologiczne. Gdynia natomiast, czyli tak zwane 'miasto z morza' oferuje nam nie mniej atrakcji. Do jej najważniejszych zabytków należą: Budynek Banku Polskiego, Budynek biurowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Polskich Linii Oceanicznych, wiele zabytkowych domów mieszkalnych, Budynek Sądu Rejonowego, Dworzec Morski, stare kościoły i kamienice oraz wiele innych. Sopot natomiast posiada wiele zabytkowych willi, kościołów, cmentarzy, kaplic, pensjonatów, domów i dworków. Trójmiasto jest bardzo ładne malownicze, z pewnością warto przyjechać tu na wakacje.

Cudowny wschód

Przyjęło się stwierdzenie, iż wschód Polski jest zacofany i nie dorównuje niczym drugiej stronie Polski. Może w sferze rozwinięcia gospodarczego tak, ale na pewno nie w sferze turystycznej. Na wschodzie Polski, od Bieszczad po Suwałki znajdziemy masę atrakcji, zabytków i niesamowitych miejsc, które nas zachwycą. Co warto zobaczyć we wschodniej Polsce? Zacznij od Bieszczad. Odkryj połoniny i Podkarpackie Trójmiasto, wejdź na Tarnicę, zobacz Solinę, spróbuj bieszczadzkiego jedzenia i poczuj ten klimat i to cudowne górskie powietrze. Zwiedź Rzeszów i Zamość wraz ze Starym Miastem. Odkryj malowniczy Kazimierz Dolny i Janowiec, ich przepiękne zamki i punkty widokowe. Wybierz się do Państwowego Muzeum na Majdanku. Lublin oczaruje cię przepięknym Starym Miastem, Zamkiem, Muzeum Wsi Lubelskiej, Wieżą Trynitarską, Bramą Grodzką i wieloma innymi ciekawymi zabytkami i miejscami. W Białymstoku koniecznie zobacz Pałac Branickich, Rynek Kościuszki oraz Cerkiew św. Miokołaja. Zachwyć się bogactwem natury Białowieskiego Parku Narodowego i zobacz Rezerwat Żubrów. Wschód Polski jest naprawdę piękny trzeba tylko umieć go docenić. Nie czekaj więc, zabierz przyjaciół lub rodzinę i ruszajcie na wakacje podziwiać wschodnią Polskę.

Dolny Śląsk na wakacje

Jeśli jeszcze nie masz pomysłu na wakacje, wybierz się na Dolny Śląsk. To jeden z najpiękniejszych regionów Polski zachwycający turystów zarówno z Polski, jak i całego świata. Wiele zaskakujących miejsc, zabytków, cudowna fauna i flora… Godnym naszego podziwu jest Rynek Główny, Ratusz oraz Stare Miasto we Wrocławiu. Ponadto warto zobaczyć Błędne Skały i Szczeliniec Wielki w Kudowie Zdroju oraz Panoramę Racławicką. We Wrocławiu znajduje się też Multimedialna Fontanna w Pergoli oraz Uniwersytecki Ogród Botaniczny. Wartym zobaczenia jest Park Narodowy Gór Stołowych, Wodospad Kamieńczyka, Zamek Książ, Most Tumski, Park Zdrojowy oraz Twierdza w Kłodzku. Na Dolnym Śląsku są też miejsca niecodzienne, niezwykłe i niespotykane. Takim miejscem jest na przykład pewna droga w Karpaczu, gdzie samochody same toczą się pod górę. Ta anomalia grawitacyjna robi ogromne wrażenie i jest nawet trochę przerażająca. Kolejnym niezwykle interesującym miejscem jest Krzywa Wieża Frankensteina. Na Dolnym Śląsku znajduje się też najstarsze drzewo w Polsce- Cis Henrykowski mający prawie 1300 lat. Na Ślęży znajdują się natomiast kultowe starożytne rzeźby. Dolny Śląsk to masa przeróżnych atrakcji, nie czekaj więc i przyjedź tu na wakacje.

Zabytki Mazur

Mazury to niesamowity region Polski. Bezkres jeziora, żaglówki, lasy, niezwykłe gatunki zwierząt… Z tym najczęściej kojarzą nam się Mazury. Jeśli jednak preferujesz inną formę spędzania wolnego czasu, północny-wschód Polski oferuje niecodzienną alternatywę- zabytki. Jest kilka miejsc na Mazurach, które trzeba zobaczyć ze względu na walory historyczne. Jednym z nich jest Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Krzyżacy dość mocno wpłynęli na historię naszego kraju. To nowoczesne muzeum mieści się w budynku miejskiego ratusza i od kilku lat przyciąga rzeszę turystów, którzy interesują się historią Polski. Kolejnym zabytkiem wartym zobaczenia jest Zamek w Nidzicy. Jest to masywna ceglana budowla, która dawniej była siedzibą krzyżackiego prokuratora. Godną naszej uwagi jest Bazylika w Świętej Lipce ukazująca dzieje sporów religijnych. To maryjne sanktuarium odwiedzane jest chętnie zarówno przez pielgrzymów, jak i zwykłych turystów. Na Mazurach znajdziemy też Piramidę w Rapie, czyli coś dla zainteresowanych zjawiskami paranormalnymi, Twierdzę Boyen w Giżycku, Wilczy Szaniec i Mauerwald, Kanał Mazurski oraz wiele innych, równie ciekawych zabytków. Nie czekaj, przyjedź na Mazury.

Kazimierz Dolny na wakacje

Są w Polsce takie miasteczka, które niesamowicie zachwycają zarówno swoim pięknem, jak i niezwykłym klimatem. Przyjeżdżając do nich jesteśmy oszołomieni, zapadają nam głęboko w sercu i chcemy do nich wracać już zawsze. Jednym z takich miasteczek jest Kazimierz Dolny. Położony jest on w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, nad przepiękną Wisłą. Jest to magiczne i malownicze miejsce. Kazimierz Dolny posiada przepiękną Starówkę, przy której znajdziemy liczne kawiarnie i restauracje. Ponadto w mieście tym jest wiele zabytków między innymi: Kamienice Przybyłów, kościół farny, ruiny zamku, baszta, klasztor Reformatów, jatki drewniane, kościół św. Anny, Kamienica Gdańska, Kamienica Biała, Kamienica Celejowska oraz siedem zabytkowych spichlerzy. W Kazimierzu koniecznie trzeba wejść na Górę Trzech Krzyży, by móc tam zobaczyć przepiękną panoramę miasta oraz płynącą Wisłę. Widok ten zapiera dech w piersiach. Na górze tej znajduje się ławka, można więc chwilę odpocząć. W Kazimierzu warto też przejść się nadwiślanym bulwarem. Jest on niezwykły i romantyczny. W Kazimierzu Dolnym odbywa się też wiele imprez kulturalnych takich jak np. Kazimiernikejszyn. Nie czekaj więc, zabierz znajomych i przyjedź do Kazimierza Dolnego.

Buty w góry

Planując podróż w góry często zastanawiamy się jakie buty zabrać ze sobą. Wybór odpowiednich obuwi zależy od tego, w jakie góry jedziesz i ile będziesz po nich wędrować. Pewnym jest jednak to, iż dobre buty to podstawa. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto na Tarnicę lub inny górski szczyt wejdzie w plastikowych klapkach. Jednak w kwestii doboru obuwi do chodzenia po górach trzeba być jak najbardziej profesjonalnym. Wycieczka ta musi być bowiem przyjemnością i nic nie powinno przeszkadzać nam w chłonięciu tej przyjemności. Chyba nikt nie chciałby skończyć z bolącymi odciskami, obtarciami i bąblami na stopach, które leczy się kilka dni, a nawet tygodni. Przed wyjazdem zaopatrzmy się więc w buty trekkingowe. Dlaczego? Ano dlatego, iż zapewniają one ochronę naszym stopom oraz niezwykły komfort chodzenia po górach. Są specjalnie dostosowane do pieszych wypraw. Posiadają bardzo grubą podeszwę, która wykonana jest z kilku materiałów. Nie odczujemy więc nierówności podłoża, kamieni, gałęzi, ani innych przeszkód. Podeszwa butów trekkingowych jest tak wyprofilowana, abyśmy nie ślizgali się (np. na błocie). Ponadto chronią one nasze kostki przed zwichnięciem. W butach tych stopy się nie pocą. Jednak ich najważniejszą zaletą jest to, iż są one wytrzymałe na wszelkie czynniki atmosferyczne. Nie czekaj więc, kup buty trekkingowe i ruszaj w góry po przygodę.

Pakowanie na wakacje

Pakownie się na podróż nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Jest to ciężkie zadanie szczególnie wtedy, gdy musimy spakować się w malutką torbę lub walizkę i koniecznym jest zrezygnowanie z wielu rzeczy. Pojawia się wtedy pytanie, co wziąć ze sobą, a co zostawić w domu. W takim wypadku dobrym pomysłem jest zrobienie sobie listy rzeczy najpotrzebniejszych jeszcze na długo przed wyjazdem. Mamy wtedy czas, żeby zastanowić się nad każdą z nich po dziesięć razy, dopisać coś, coś wykreślić… Pakowanie na szybko zazwyczaj skutkuje tym, iż zabieramy ze sobą masę niepotrzebnych rzeczy, natomiast o wielu ważnych po prostu zapominamy. Taka lista będzie więc niezwykle pomocna. Kobiety mają pewien problem z kosmetykami. Zabierają ich stanowczo za dużo. To o nich powinnyśmy pomyśleć najintensywniej. Czy na wakacjach będziemy chodzić w pełnym makijaż? Czy trzy szminki to nie przesada? Gdy już wiemy co wziąć, musimy to zapakować. Ciekawym rozwiązaniem jest rolowanie ubrań. Kiedy je zwiniemy zajmują o wiele mniej miejsca, niż gdybyśmy złożyli je w kostkę. Nie zapomnijmy też o tym, aby włożyć do foliowych woreczków te kosmetyki, które mogą się rozlać. Najważniejszą rzeczą dotyczącą pakowania jest natomiast to, aby nie zabierać ze sobą rzeczy ( w szczególności jedzenia), które można kupić na miejscu.

Bałtyk na wakacje

Morze Bałtyckie jest niezwykle piękne, a wyjazd nad nie to chyba najlepszy pomysł na urlop. Polska linia brzegowa jest bardzo dobrze rozwinięta zarówno turystycznie, jak i rekreacyjnie. Nad morzem można odpocząć od szarej rzeczywistości, wyłączyć się na chwilę i pomyśleć tylko o tym co jest tu i teraz. Leżeć na plaży, czytać książkę lub gazetę, opalać się, rozmawiać ze znajomymi, pić drinki z parasolką… Jeśli jednak nie lubisz takiej formy spędzania wolnego czasu- wskakuj o wody. Orzeźwiająca morska woda to coś wspaniałego. Możesz tam zarówno popływać, jak i pograć w piłkę wodną. Dobrym pomysłem jest też rejs statkiem, surfing, narty wodne… Spalisz kalorie, poprawisz sylwetkę i pooddychasz czystym, jodowanym powietrzem. Natomiast wieczorem warto jest odwiedzić tutejsze kluby, gdzie co noc są organizowane imprezy. Można tam potańczyć i poznać nowych ludzi. Nadmorskie miasta to też liczne zabytki i muzea. Są one dobrą alternatywą dla tych, którzy chcą połączyć wczasy z poznawaniem historii i kultury. Starówki, pomniki, place, wystawy… Nad morzem każdy znajdzie coś dla siebie. Nie czekaj więc, wskakuj do pociągu, samochodu, samolotu, autobusu i przyjeżdżaj nad Bałtyk. Na pewno się nie rozczarujesz.

Bieszczady na wakacje

Wyjazd w góry to jeden z najwspanialszych pomysłów na wakacje. Przepiękne krajobrazy, świeże powietrze, górskie wędrówki… Jednym z najpiękniejszych pasm górskich w naszym kraju są położone w południowo-wschodniej Polsce Bieszczady. Posiadają one niezwykłą magię przyciągającą turystów z całego świata. Jeśli zdecydujesz się tam wyjechać, koniecznie wdrap się na Tarnicę- najwyższy bieszczadzki szczyt po polskiej stronie tych gór. Ujrzysz niesamowity widok, który chwyci cię za serce i sprawi, że do Bieszczad wracać będziesz już zawsze. W Bieszczadach warto też odwiedzić Bieszczadzki Worek, czyli cześć doliny górnego Sanu. Ponadto zobacz tak zwane Podkarpackie Trójmiasto, czyli Jasło, Krosno i Sanok. Godne podziwu są również bieszczadzkie cerkwie. Te małe sakralne drewniane budyneczki rozsiane są po małych wsiach i innych zakamarkach Bieszczad. Bieszczady to splot różnych kultur, co można odczuć na wielu płaszczyznach, od zabudowy po bieszczadzkie jedzenie. Warto też odwiedzić Solinę i odpocząć nad zalewem Solińskim. Znajduje się tam ogromna zapora, imitacja plaży, wesołe miasteczko i wiele turystycznych udogodnień. Jeśli natomiast kochasz sztukę, odwiedź Zamek w Sanoku. Znajdziesz tam stałą wystawę prac Beksińskiego. Każdy powód jest dobry, żeby odwiedzić Bieszczady.

Wyjazdy…

Bez względu na to, czy wyjeżdżamy w długą podróż czy może zaledwie na weekendową wyprawę – każdy wyjazd warto najpierw przemyśleć i zaplanować. Nocleg to podstawa. Po dniach pełnych urlopowego szaleństwa potrzebujemy przecież miejsca, gdzie będziemy mogli wypocząć i dobrze się wyspać. Jeżeli turystyka w danym rejonie jest mocno rozwinięta, nie będzie również problemu z zaplanowaniem czasu wolnego. Czy to miłośnicy błogiego lenistwa, czy fani bardziej aktywnego spędzania wolnego czasu – każdy z pewnością znajdzie coś co będzie mu odpowiadało. Często skupiamy się także tylko na miejscu, w które jedziemy, ale być może po drodze znajdziemy równie ciekawe i fajne atrakcje, a będąc w ich pobliżu, szkoda nie wykorzystać okazji. Przygotujmy także alternatywny plan, na wypadek gdyby pogoda nie dopisała. Rozejrzyjmy się w sieci za polecanymi restauracjami czy kawiarniami, żeby uniknąć przykrych rozczarowań. Wyznaczmy także budżet, którego nie chcielibyśmy przekroczyć i starajmy się go przestrzegać. Podsumowując po dniach pełnych urlopowego szaleństwa potrzebujemy przecież miejsca, gdzie będziemy mogli wypocząć i dobrze się wyspać. Wskazano również, iż nie ma znaczenia czy wyjeżdżamy w długą podróż czy może zaledwie na weekendową wyprawę.

Lato…

Lato to idealny czas dla miłośników górskich wędrówek. Szlaki turystyczne są w Polsce bardzo rozwinięte i każdy znajdzie jakiś odpowiedni dla siebie. Pomyślmy o naszych możliwościach fizycznych, nie porywajmy się od razu na ciężkie i długie szlaki. Odpowiednie obuwie w górach to podstawa. Podczas wspinania się na szczyt czy schodzenia po kamieniach stromo w dół, warto zadbać aby uniknąć zwichnięcia. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych warto odwołać czy przełożyć naszą górką podróż. Na mokrych kamieniach dużo trudniej utrzymać równowagę, a podczas deszczu widoczność też jest dużo mniejsza. Ubierzmy się wygodnie i rozsądnie. Ciepła bluza, kurtka przeciwdeszczowa oraz spodnie, w których będziemy mieli zapewniony komfort podczas chodzenia są bardzo ważne i bardzo często ignorowane przez początkujących. Zabierzmy ze sobą sporo wody oraz coś do zjedzenia. Zaplanujmy także nocleg – czy to w schronisku czy pensjonacie, warto mieć coś wcześniej upatrzonego czy zarezerwowanego. Po długiej wędrówce z cudownymi widokami z pewnością nie będziemy mieć problemu z zasypianiem. Podsumowując odpowiednie obuwie w górach to podstawa. Podczas wspinania się na szczyt czy schodzenia po kamieniach stromo w dół, warto zadbać aby uniknąć zwichnięcia.

idealny nocleg…

Znalezienie idealnego noclegu na wyjazd to dla większości osób nie lada wyzwanie. Trzeba wziąć pod uwagę liczbę osób, czy wyjeżdżamy także z dziećmi, czy planujemy zakwaterowanie z wyżywieniem i ogólny standard obiektu, w który zdecydujemy się spędzić nasz wolny od pracy czas. Podróż ma być przyjemnością, więc warto pomyśleć wcześniej o wszystkim. Jeśli planujemy zabrać ze sobą także ukochanego czworonoga, upewnijmy się, że w hotelu można mieć zwierzaka, tak żeby nie było później przykrych niespodzianek. Na wielu portalach możemy znaleźć propozycje noclegów. gdy wybieramy region typowo turystyczny mamy dużo większe możliwości wyboru. Natomiast kiedy chcemy wyjechać w nieco spokojniejsze i bardziej odludne miejsce poszukiwania noclegu mogą potrwać trochę dłużej. Warto przygotować sobie szablon maila z zapytaniem o dostępność wolnych pokoi w wybranym przez nas terminie i porozsyłać do wybranych pensjonatów czy hoteli. Czy chcemy zarezerwować pokój mailowo, czy telefonicznie, pamiętajmy o jednym – nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę. Podsumowując trzeba wziąć pod uwagę liczbę osób, czy wyjeżdżamy także z dziećmi, czy planujemy zakwaterowanie z wyżywieniem i ogólny standard obiektu, w który zdecydujemy się spędzić nasz wolny od pracy czas.

wymarzona podróż…

Wymarzona podróż – brzmi świetnie, ale żeby stała się wyjątkowa trzeba ją najpierw solidnie zaplanować. Kiedy już wybierzemy miejsce, warto poszukać noclegu. Wyznaczmy sobie budżet, który chcemy na to przeznaczyć i do dzieła. Istnieje wiele portali, na których znajdziemy wiele hoteli, pensjonatów czy domków. Zastanówmy się także, czy potrzebujemy również wyżywienia. Wiele miejsc oferuje w cenie śniadania ora obiady za dodatkową opłatą, możemy z nich skorzystać lub organizować sobie jedzenie we własnym zakresie. Czy to jedząc na mieście czy jeżeli jest możliwość korzystając aneksu kuchennego dostępnego dla wczasowiczów. Ale, że nie samym jedzeniem żyje człowiek, trzeba się także zorientować w pobliskich atrakcjach i możliwościach danego terenu. Zawsze miejmy także alternatywę na deszczowe i zimne dni. Niestety, pogody nie da się zaplanować. Pomyślmy także o tym, co ze sobą zabrać. Tu dobrze się sprawdzi tradycyjna lista, na której spiszemy na spokojnie wszystkie potrzebne rzeczy. Taką listę najlepiej zrobić kilka dni przed wyjazdem i potem zerknąć na nią jeszcze aż i sprawdzić czy nic nowego nam nie przyszło do głowy. Podsumowując kiedy już wybierzemy miejsce, warto poszukać noclegu.

Okres wakacyjny…

W okresie wakacyjnym każdy kto tylko może, chce chociaż na chwilę wyjechać i zrelaksować się. Turystyka rozwija się coraz bardziej i oferuje coraz to nowsze atrakcje. Nie ma potrzeby ma własną rękę organizowania całej wyprawy – miejsca, noclegu, wyżywienia i atrakcji. Często wyjeżdżając gdzieś kierujemy się opinią znajomych, warto także zaglądnąć do Internetu i zorientować się co polecają inni wczasowicze. Warto o to zadbać, żeby wymarzona podróż nie okazała się koszmarem. Przecież urlop jest po to, żeby wypocząć. Przed wyjazdem warto się rozeznać jakie miejsca można zwiedzić, jakie atrakcje zaliczyć oraz gdzieś iść, jeśli pogoda pokrzyżuje nasze plany. Postarajmy się naszą podróż jak najbardziej urozmaicić, ale oczywiście kierujmy się naszymi gustami. Dla jednych najbardziej relaksujące będzie wygrzewanie się całymi dniami na plaży, podczas gdy ktoś inny albo się w tym czasie zanudzi, albo będzie cierpiał z powodu zbyt intensywnego przebywania na słońcu. Jeśli planujecie wyjazd, zawsze weźcie pod uwagę wymagania każdej osoby i razem ustalcie jakiś plan, tak żeby każdy był zadowolony. Podsumowując Turystyka rozwija się coraz bardziej i oferuje coraz to nowsze atrakcje. Nie ma potrzeby ma własną rękę organizowania całej wyprawy – miejsca, noclegu, wyżywienia i atrakcji.

Relaks, a ucieczka

Coraz więcej osób po całym tygodniu pracy szuka relaksu i ucieczki od codziennego tempa życia poza miastem. Weekendowy wypad pozwala naładować akumulatory i odpocząć od nadmiaru obowiązków. Każdą, nawet najmniejszą podróż warto wcześniej zaplanować. Oczywiście wybór najlepiej zacząć od miejsca oraz zorientowania się gdzie i jak można spędzić wolny czas. Piesze wędrówki, relaks nad zalewem czy aktywne pływanie kajakiem, a może po prostu błogie lenistwo na łące – możliwości są nieograniczone. Ciekawe pomysły znajdziemy w przewodniku turystycznym czy w Internecie. O ile poza sezonem z noclegiem raczej nie powinno być problemu, to w okresie wakacyjnym czy podczas długich weekendów, lepiej wcześniej zarezerwować miejsce w pensjonacie czy hotelu. Możemy skorzystać z porady znajomych, może akurat mają coś wartego polecenia lub samemu poszukać, choćby na portalach z noclegami. Chyba, że wybieramy nocleg pod namiotem na łonie natury – wtedy trzeba tylko liczyć na udaną pogodę. I najważniejsze bez względu na to co wybierzemy – obowiązkowo trzeba zabrać ze sobą dobry humor. Podsumowując weekendowy wypad pozwala naładować akumulatory i odpocząć od nadmiaru obowiązków. Każdą, nawet najmniejszą podróż warto wcześniej zaplanować.